Celebrate and Join the Lean & Green Off-Road Community

Meer dan 100 toonaangevende bedrijven zijn betrokken bij Lean & Green Off-Road. Bedrijven kunnen vanuit elke regio aansluiten bij Lean & Green Off-Road

via regionale partners zoals NewWays, LIOF en Zeeland Connect of rechtstreeks via het landelijke Lean & Green Off-Road actieteam van Connekt in Delft. Het instrument dat Lean & Green Off-Road inzet om samenwerking te bespoedigen, is de weConnekt app: een logistieke matching app. Verladers en vervoerders kunnen op een eenvoudige manier direct volumes inbrengen. Dat versnelt de matching tussen verladers en vervoerders ten behoeve van ontwikkeling en opschaling van gemeenschappelijke vrachtcorridors. Met de inrichting van een Legal Office biedt Lean & Green Off-Road ook rechtszekerheid en transparantie aan de deelnemers.