Congres Topsector Logistiek: Ga je Off-Road, Off-Modal of sta je Off-Side?

Op 16 april jl. vond het Congres van de Topsector Logistiek plaats in de Kuip te Rotterdam. Alle actielijnen presenteerden daar hun behaalde resultaten.

De resultaten binnen de actielijn Synchromodaal, waar het programma Off-Road, onderdeel van Lean & Green Europe, onder valt, zijn indrukwekkend maar geven nog geen reden om achterover te leunen. ‘Als we kijken naar het klimaatakkoord is er 2% CO2 uitstoot gereduceerd in relatie tot de uitdaging die nog voor ons ligt.” Jeroen Bolt, programmamanager Lean & Green Off-Road roept daarom verladers en vervoerders op niet ‘off-side’ te staan maar om samen met regionale programmamanagers en experts te werken aan de ontwikkeling en opschaling van internationale joint corridors.

Om verschillende redenen kiezen bedrijven ervoor om Off-Road te gaan: congestie, chauffeurstekort, betrouwbaarheid, flexibiliteit. Voor Lean & Green deelnemer Moonen Packaging komt daar nog eens bij dat Off-Road gaan, op de joint corridor Tilburg-Rzepin in Polen, een CO2-reductie van 41% oplevert. En dan te bedenken dat dit slechts in drie maanden tijd gerealiseerd is. Bostik heeft begin 2018 gekozen voor vervoer over spoor naar Polen. ‘Off-RoadRunner’ Lars Hendriks, van de Breda University of Applied Sciences heeft in korte tijd inzichtelijk gemaakt wat daarmee het CO2 besparingsaandeel van Bostik is. Hiermee verzilvert Bostik hun inspanning met een Lean & Green Star waarmee het bedrijf aangeeft naast economische waarden te staan voor maatschappelijke waarden.

De sessie sluit af met twee pracht voorbeelden van samenwerking. H. Essers en KLG Europe zijn eigenlijk concurrenten van elkaar, maar hadden niet genoeg lading om een eigen corridor op te zetten naar China. Zij hebben hun krachten gebundeld en weten zelfs geconditioneerd transport op de corridor Venlo – Chongqing te kunnen organiseren over een afstand van ca. 1200 km. Dat Off-Road niet alleen voor lange afstand geldt, bewijst de corridor Botlek – Rotterdam, waar o.a. Almatis en United Waalhavens bij betrokken zijn. De afstand van 30 km wordt sinds vorig jaar per barge afgelegd, waar voorheen alles over de weg ging. Dit levert naast flexibiliteit en betrouwbaarheid, ook een administratievoordeel op omdat je één prijs betaalt ongeacht de gekozen modaliteit.

Go Off-Road, Be Lean & Green Go for the Champions League!

op de foto: Alex Matatula (Lean & Green), Michiel Knook (Bostik), Roland van Bussel (Moonen Packaging) en Dirk van der Lee (Lean & Green)