Off-Road Magazine overhandigd aan Irma Kenter

"Goede verhalen maken het verschil", aldus Irma Kenter, Directeur Mobiliteit en Milieu bij de Provincie Zuid-Holland, aan wie we op 29 oktober jl het Off-Road Magazine overhandigden.

Vaak is het beeldvorming dat een business case niet haalbaar is. Een mindshift is belangrijk om bedrijven te overtuigen de modal shift te maken. Dat moet soms klein beginnen, mét vertrouwen, en een dosis lange adem, maar dan loopt het aardig los. Goede verhalen helpen erbij om andere bedrijven te overtuigen.

Het Off-Road Magazine vertelt het verhaal van de ontwikkeling van het Off-Road Programma binnen de Topsector Logistiek.

Download: Off-Road Magazine