Joint Corridor Nijmeger - Hull klaar om van start te gaan

In 2017 heeft BCTN in Nijmegen het certificaat zeehaven gehaald. Daarmee is de weg vrij gemaakt voor een directe verbinding vanuit Nijmegen naar Hull.

Verschillende Lean & Green partijen zoals KraftHeinz, Aviko, Perfetti van Melle, Rabelink, en Intersnack hebben onder leiding van NewWays Gelderland een verkenning uitgevoerd om Off-Road te gaan en direct vanuit Nijmegen richting de UK te gaan. Ruud Slegers (Perfetti van Melle) en Bert de Groot (BCTN) vertellen hoe de discover fase is verlopen en dat na een prototype fase vooruitgeblikt wordt naar een running fase met gebruikmaking van een duurzaam schip. De ondersteuning door Newways Gelderland heeft deze Nijmegen –Hull corridor in een versnelling gebracht.