Concrete stappen gezet tijdens 'De kracht van verbinden' in Noord-Holland

Op 12 februari jl. vond in Alkmaar de bijeenkomst ‘De kracht van verbinding’ plaats, georganiseerd door Noord West Connect ism provincie Noord-Holland, NHN, BVB en Evofenedex.

Tijdens de bijeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt, waarin verschillende partijen met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderzoeken of zij door samenwerking tot slimmere oplossingen kunnen komen. Bij elkaar opgeteld gaat het om tientallen vrachtbewegingen per dag. Op jaarbasis hebben we het dus over een grote potentiële opbrengst.

De presentatie van Erik Waterman heeft voor velen laten zien dat omschakelen van weg naar barge transport bij de huidige omstandigheden een must is, het nodige oplevert, maar ook gewoon hard werken is. Jan ten Caat van van TMA Logistics heeft een vooraankondiging gedaan over een op handen zijnde samenwerking. Inmiddels is op 18 februari het persbericht 'BINNENVAART BUNDELT KRACHT IN AMSTERDAM-UTRECHT-ROTTERDAM CORRIDOR' aangekondigd. Daarnaast heeft hij aangegeven dat TMA concrete rail ambities heeft op de terminal in Amsterdam en met partijen bezig is om oostelijk georiënteerde verbindingen op te zetten.

Sharon Schoppema, projectleider provincie Noord-Holland, doet vervolg onderzoek ‘vervoer over water’ en heeft aangegeven wat de doelen van dit onderzoek zijn. De provincie maakt hier serieus werk van. Input en inzichten kunnen toegstuurd worden aan schoppemas@noord-holland.nl.